Wie is Shantie?

Ik ben een vrouw die mij op diverse manieren inzet voor vrouwenrechten, -emancipatie, en de volwaardige erkenning van Nederlanders van nu, waar hun wieg of de wieg van hun ouders ook heeft gestaan. De passie voor deze onderwerpen komen samen in mijn werk als schrijfster, storytelling fashionista, verhalende columnist en rondtrekkende schrijfnomade. Je kent mij misschien van mijn debuutroman Vervoering (2015 – verschenen bij uitgeverij De Geus), fictie maar gebaseerd op mijn eigen familiegeschiedenis met ouders uit Suriname en grootouders uit India.

Of wellicht ken je mij van mijn werk als creatieve bestuurskundige bij de gemeente Rotterdam waar ik me vooral inzet voor vrouwenrechten, het recht van meisjes en vrouwen op zelfbeschikking, keuzevrijheid, gelijkwaardigheid en een veilig thuis.

 ‘Mijn vader gaf mij altijd mee dat ik van alles kan worden in het leven. Politicus, schrijfster, ondernemer, niets was te gek. Nooit werd gesproken over de noodzaak van een huwelijk. Het ging om zelfontplooiing en op je eigen benen kunnen staan. Voor mij was dit lange tijd normaal,  totdat ik de wereld leerde kennen. In mijn familie zijn er ook vrouwen voor wie het niet vanzelfsprekend was dat zij zelf hun huwelijkspartner konden kiezen. In mijn basisschoolomgeving had je de zwartekousenkerk, de meisjes liepen alleen in lange rokken en hadden geen vrijheid. Ook in Nederland komt dat voor."

‘De vrijheid die ik heb, die wil ik voor alle vrouwen’

Missie en Visie

Ik wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van meisjes en vrouwen wereldwijd. In ieder geval hun prachtige, heftige, schrijnende, maar altijd waardevolle verhalen laten horen. Deze website moet een platform zijn voor vrouwen die sterk zijn, of misschien juist kracht zoeken. Maar ook voor diegenen die op zoek zijn naar het verhaal van hun multiculturele verleden. Door te schrijven en te spreken over deze thema's probeer ik vrouwen te inspireren en wellicht te motiveren om de krachtigste versie van henzelf te zijn.

Door gesproken of geschreven (of soms zelf geprint woord op een T-shirt), wil ik de kracht van taal gebruiken. Taal is namelijk het ultieme middel om op zoek te gaan naar de waarheid, schoonheid, betekenis. Door taal kan je mensen anders naar dingen laten kijken, maar ook geluiden laten horen die normaal verdwijnen in het tumult van alle dag. Dát is wat ik probeer te bereiken. Met gesproken, geschreven en soms zelfs op een T-shirt gedrukt woord.

Shanties loopbaan

Ik ben geboren in Almelo, groeide op in Alphen aan den Rijn en studeerde en werk in Rotterdam. Mijn ouders zijn geboren en getogen in Suriname en migreerden toen zij net tiener af waren naar Nederland. Mijn voorouders komen uit India. Deze familiegeschiedenis, wat is uitgespreid over drie continenten, heeft ervoor gezorgd dat ik me een kosmopolitische wereldburger voel. Deze geschiedenis is ook de grootste inspiratiebron voor mijn eerste roman. Het is een mix van geschiedenis, werkelijkheid, maar bovenal het product van mijn verbeelding.

In 2006 rondde ik mijn studie Bestuurskunde (Beleid en Politiek & European en Global Governance) af aan de Erasmus Universiteit en in 2013 werd ik geselecteerd voor een Summer School in New York bij de Verenigde Naties – Alliance of Civilizations.

In het najaar van 2014 is mijn debuutroman Vervoering verschenen bij uitgeverij De Geus onder mijn schrijfnaam Shantie Singh. In april 2015 is Vervoering ook gepresenteerd in Suriname. Dit boek is opgenomen in de boekenreeks van Oxfam Novib en genomineerd voor De Inktaap 2016. In 2010 debuteerde ik met een kort verhaal in literair tijdschrift Armada. Sinds 2008 zijn mijn opiniestukken en verhalen over de multiculturele samenleving, emancipatie en vele andere onderwerpen die mij raken, verschenen in o.a. Trouw, Volkskrant, Contrast, Joop, Wereldjournalisten en OHM Magazine.

 Regelmatig sta ik op het podium met een spoken column of voordracht. Ook ben ik voor verschillende gelegenheden gevraagd als host. In 2015 ben ik opgenomen in de Kleurrijke Top 100, een lijst van invloedrijke en kleurrijke Nederlanders als antwoord op de huidige top lijsten.

Als ‘creatieve’ bestuurskundige werk ik als coördinerend beleidsadviseur bij de gemeente Rotterdam. In mijn werk speelt het verbeteren van vrouwenrechten een belangrijke rol en zet ik me samen met een geweldig team ervoor in dat zoveel mogelijk Rotterdammers kunnen leven met keuzevrijheid, gelijkwaardigheid, zelfbeschikking en een veilig thuis. Voor de aanpak van huiselijk geweld, seksueel geweld en schadelijke traditionele praktijken heb ik gesproken met vele krachtige ‘overlevers’. Ook in dit werk geloof ik in de kracht van het verhaal.

Eerder heb ik als adviseur publieke innovatie verschillende (Europese) projecten vormgegeven en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en de overheid opgezet.

(C) Shantie Schrijft